Protahovačka Robland do AFC servis DC a.s.

Protahovačka Robland do AFC servis DC a.s.

Firma AFC servis DC a.s. působí na české trhnu již od roku 1991. Původně byla výroba zaměřena pouze na zpracování dřeva s navazující technologií pro výrobu exportních obalů. Postupně byly aktivity firmy rozšiřovány o další služby a činnosti s cílem komplexněji uspokojit požadavky zákazníků, tím také vzrostl počet pracovníků, a v současné době má firma pana Tůmy na 150 zaměstnanců.

Epimex do Děčíná dodal tloušťkovací frézu ROBLAND D630, která je určena pro široké užití v truhlářské výrobě. Základ stroje tvoří svařenec plechů o síle 8 a 4 mm. Stroj je vybaven všemi dostupnými bezpečnostními prvky jako jsou záchyty zpětného vrhu či stop tlačítka. Stůl s "manšestrovým  povrchem" je posazen na 4 tyčích silného průměru a jeho zdvih je zajištěn trapézovými šrouby, na které je přenášen pohyb od převodovky zdvojeným řetězem. Pohyb stolu je motorický a je ovládán tlačítky na panelu. 

Hlavními znaky tohoto stroje je kvalitní zpracování, vysoká hmotnost, dlouhodobá přesnost a životnost.