Pomáháme

V průběhu let jsme se podporovali nebo stále podporujeme několik charitativních projektů či organizací. Společenská odpovědnost pro nás není jen prázdná fráze.


světlo pro svět
Světlo pro svět – Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe.

cesta domu
Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

dobrý anděl
DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

mala joga
Cílem Malé Jógy je zajistit onkologicky nemocným dětem z celé České republiky vhodnou pohybovou aktivitu pod vedením zkušených lektorů i v době mimo hospitalizaci v nemocnici, jako prevenci ztráty fyzické kondice, svalové atrofie, polyneuropatie, dechových a psychických obtíží.

running with those that cant
Běháme s těmi, kteří sami nemohou. Running With Those That Can’t je charitativní občanské sdružení, které bylo založeno studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Nicméně nyní, tvoří náš tým směsice srdečných a přátelských lidí s širokým studijním i profesním zaměřením.

wings for life
Wings for Life World Run je závod v běhu, který se od roku 2014 koná o prvním květnovém víkendu. Jeho smyslem je získání prostředků na výzkum poranění míchy. Běh pořádá nadace Wings for Life, jejímiž zakladateli jsou rakouský podnikatel, zakladatel firmy Red Bull Dietrich Mateschitz a někdejší rakouský závodník v motokrosu Heinz Kinigadner, jehož syn po nehodě ochrnul.