Individuálně díky modulárnímu systému

Při modernizaci svého výrobního závodu kladla společnost NEMA spol s r.o. z České republiky zvláštní důraz na individuální řešení. Jejich třístolový systém Weinmann by měl vyrábět stěnové, střešní a stropní panely v rámové a masivní dřevěné konstrukci. Po štíhlém období posledních dvou desetiletí v České republice vzkvétá, díky dobré ekonomické situaci, výstavba bytů, kanceláří a komerčních budov. Například v první polovině roku 2018 výstavba vzrostla o 12 procent.

Průmyslu však hrozí přehřátí, které již vedlo k plošší růstové křivce: Kapacity mnoha stavebních společností jsou tak naplněné, že společnosti musely odkládat nebo dokonce odmítat objednávky – o to více, že noví specialisté nejsou k dispozici.

Obzvláště vysoká je poptávka soukromých bytů, protože stát zahájil speciální program s levnými půjčkami pro mladé rodiny, aby se zmírnil nedostatek bytů. Ačkoli kupní ceny v tomto odvětví rostou rychleji než mzdy, poptávka převyšuje nabídku.

Z boomu ve stavebnictví těží také dřevostavby, které stejně jako v jiných evropských zemích neustále zvyšují svůj podíl na trhu. K tomu přicházejí impulsy především od soukromých stavebníků: společnosti zabývající se výstavbou dřevostaveb jsou zvláště dobře zastoupeny v segmentu rodinných domů a dvojdomků, kde se v posledních letech zvýšil tržní podíl ze 4 na 17 procent.

U veřejných zakázek se stavební materiál dřevo již postupně dostává do oblasti zájmu, a proto se tržní podíl dřeva pomalu začíná zvyšovat v obytných budovách, školách, administrativních budovách atd. Doposud bylo v tomto odvětví provedeno pouze několik projektů v oblasti dřeva. Zpoždění by mohlo být způsobeno skutečností, že dřevěná konstrukce není státem konkrétně dotována, jako v jiných evropských zemích. V České republice existují dotace bez ohledu na způsob výstavby nízkoenergetických a pasivních domů.

Mezi prvními třemi

Z přibližně 600 společností působících v České republice v oboru dřevostaveb má většina kapacitu přibližně do 5 domů ročně. Zhruba 20 výrobců vyrábí větší množství, někdy až 200 domů ročně. K těmto lídrům trhu patří firma NEMA spol. s r.o. z Olešnice. Sídlo této společnosti je v jižních Čechách, což je jeden z regionů v České republice se zvláště intenzivní stavební činností.

Se dvěma dceřinými společnostmi a celkem 100 zaměstnanci, staví firma NEMA spol. s r.o. cca 100 dřevostaveb rámové konstrukce a roubenek. Většina domů jde na místní trh, asi čtvrtina se vyváží do sousedního Rakouska. Do budoucna je plánován také vstup do konstrukcí CLT a tedy do výstavby větších budov. Kromě dřevostaveb společnost vyrábí a montuje přibližně 700 střech ročně.

Skupina ročně zpracuje přibližně 14 500 m3 dřeva, roční obrat je kolem 13 milionů eur, z čehož přibližně 7,4 milionu eur je generováno v mateřské společnosti. Tím se NEMA řadí mezi první tři v žebříčku českých firem vyrábějících dřevostavby.

V posledních letech se firma v Olešnici rychle rozrostla, v době vstupu do EU v roce 2004 byl počet zaměstnanců pouze 15. To i navzdory tomu, že v Čechách je v dřevostavbách těžké najít kvalifikovaný personál. Noví zaměstnanci musí být obvykle rekvalifikováni, což je komplikované a časově náročné.

Individuální a flexibilní

Jelikož generální ředitel Tomáš Nemrava očekává i v příštích letech nárůst počtu objednávek, investoval v roce 2019 do čtyř stolového řešení od Weinmann Holzbausystemtechnik. Nové výrobní zařízení zahrnuje klasický systém s otáčecím stolem a multifunkčním mostem WALLTEQ M-380, před který je doplněný čtvrtý stůl pro skládání rámů.

Tato konstelace je jedním z několika přizpůsobení systému konkrétním potřebám zákazníka: Jelikož je na otáčecím stole také montována instalační předstěna s chránícími trubkami a následným vnitřním opláštěním, umožňuje využít první stůl pro vyrovnání výrobního toku, aby byl výrobní tok optimalizován a tím se zvýšila kapacita systému.

Na přání zákazníka byl WALLTEQ M-380 doplněný pilovým agregátem Flex-25, který umožňuje opracování masivních prvků. Flexibilita zařízení je dána také tím, že jej lze použít nejen ke zpracování stěnových, ale i střešních a stropních panelů. Multifunkční most byl také individuálně nakonfigurován: Je vybaven vřetenem se zásobníkem nástrojů a druhým nosičem agregátů se třemi dalšími upínači pro dodatečné agregáty. Všechny prvky pro toto individuální uspořádání zařízení pocházejí z modulární standardní sady Weinmann. Totéž platí pro individuální přizpůsobení vzpřimovacího a třídícího vozíku, který dopravuje hotové panely do zásobníku panelů. Tato adaptace umožnila společnosti i nadále využívat stávající zásobník panelů.

Za účelem optimalizace skladování objednala NEMA třídící vozík před zásobník panelů; most pro automatické foukání isolace by mohl být v případě potřeby dodatečně doplněn díky modulární struktuře zařízení. Momentálně se v Olešnici provádí izolace ručně vložením izolací z minerálních vláken nebo manuální deskou na foukanou isolaci.

Kvalita a kapacita

Jedním z důvodů investice, v souladu se složitou situací na českém trhu práce, byla uživatelská přívětivost automatizované výrobní technologie: „Pokud jde o technickou kvalifikaci, systém neklade na naše zaměstnance zvlášť vysoké nároky. Proto nyní můžeme do výroby zaměstnávat i nezkušené pracovníky, které školíme v používání nové technologie.
Vzhledem k rostoucímu počtu objednávek byla pro Tomáše Nemravu zvýšená kapacita dosažitelná automatizací samozřejmě důležitým důvodem pro investice. O to více, že NEMA chce otevřít veřejný sektor jako novou obchodní oblast, která vyžaduje kratší výrobní časy, aby se vyrovnala s vrcholem objednávek ve velkých projektech. Před restrukturalizací byl vyčerpán veškerý potenciál ruční výroby. Dalším pozitivním efektem v této souvislosti je, že výrobní tok ve výrobě je dnes nejen rychlejší, ale lze jej také přesněji naplánovat.

Trvale vysoká přesnost automatizované výroby byla navíc důležitým tématem pro Tomáše Nemravu v jeho investičních úvahách: „Velké množství našich zákazníků přichází díky doporučení a kvalita je vždy ústředním tématem takového doporučujícího marketingu. Mnoho zákazníků je za to ochotno zaplatit o něco vyšší cenu.
Proto je nová technologie v Olešnici důsledně využívána jako marketingový nástroj: „Pokud potenciální zákazníci mohou během prohlídky továrny vidět naši moderní výrobní linku, dává jim to, pokud jde o kvalitu jejich budoucího domu, ještě větší jistotu.

Krátká spouštěcí fáze

„Bezpečnost“ byla také ústředním kritériem pro výběr správného výrobce strojů: „Společnost Weinmann je na trhu velice známá a těší se dobré mezinárodní reputaci,“ vysvětluje Tomáš Nemrava.
Pro generálního ředitele bylo důležité mít kompetentní podporu při plánování jeho výrobního systému: „Už jsme postavili novou halu a jednalo se o optimální umístění nové technologie. Šlo to úplně podle našich představ.


Totéž platilo pro fázi rozběhu nového zařízení- v Olešnici trvalo asi měsíc, než se vyřešily malé počáteční problémy. Pokud jde o vlastní AV software společnosti (SEMA), zaměstnanci byli již zhruba půl roku předem vysláni na školení a byly vytvořeny detaily kompatibilní se strojem. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci stroje absolvovali také předem školení ve Weinmannu, proběhla úvodní fáze nové technologie do značné míry hladce a bez zbytečných prostojů výroby.

Plánované nové investice

Tomáš Nemrava proto považuje investici do čtyř stolového systému za správné rozhodnutí, které by kdykoli provedl znovu. Už zvažuje další investiční kroky. O to více, že jeho očekávání týkající se modernizace byla plně splněna: „Díky automatizaci se nám podařilo zvýšit kvalitu komponent a zlepšit tak naši pozici na trhu.Vzhledem k tomu, že personál je stále dražší a úpravy a dodělávky na staveništi již nejsou nutné, zlepšila se také naše struktura nákladů. Dnes vyrábíme levněji a takto generované zisky necháváme ve společnosti, což nám dává větší bezpečnost s ohledem na koronová rizika. Kromě toho nyní máme potenciál otevřít nové oblasti podnikání a jsme mnohem flexibilnější na trhu práce.

Tomáš Nemrava vidí budoucnost své společnosti positivně: „Dnes předpokládáme, že se obor dřevostaveb v České republice bude i nadále dobře rozvíjet. Díky nové technologii máme ideální pozici pro tento vývoj. Naším cílem je, pokud jde o kvalitu a počet staveb, udržet naši pozici na trhu mezi třemi nejlepšími. Kromě toho se chceme v budoucnu více snažit propagovat používání dřeva jako udržitelné stavební metody. Jako společnost již vracíme přírodě to, co si z ní bereme: Za každý zpracovaný m3 dřeva vysazujeme jeden strom.“