Rozdrťte vysoké ceny za energii

Logo weima

Náklady na výrobu stoupají. Rostou ceny materiálu, ceny za energie, ceny za lidské zdroje. Všechny tyto položky musí výrobce logicky promítnout také do výsledné ceny produktů. Jsou však i místa, kde se dá ve výrobě ušetřit. Odpad. Fenomén poslední doby. Slabé místo mnoha provozů. Slovo, které nás až do jisté doby nechávalo chladnými a často unikalo naší pozornosti. Současná doba je ten nejlepší čas na to se zamyslet, zda nám právě skrze odpad z výroby neutíkají peníze. Zpracování dřevního odpadu je totiž v 21. století jeden z nejjednodušších procesů a pro každou dílnu představuje možnost nemalé úspory a soběstačnosti.

Nulový odpad, cesta k úsporám

Drtiče WEIMA jsou přímo dělané na to, aby odpad z truhlářské výroby zpracovaly rychle a bezpečně a přitom nabízejí mnoho konfigurací pro různé typy dřevního odpadu a jeho následnou redukci. V kombinaci s dalšími zařízeními pak můžete přestat vyhazovat peníze oknem, zlepšit celkovou ekonomiku provozu a odpadem třeba vytápět Vaší dílnu.

Přehnané prosazování ekologických omezení v průmyslu mnohdy škodí především průmyslu samotnému, ale v tomto případě se nejedná o omezení, ale naopak o chytré použití ekologických zásad. Zero waste neboli politika nulového odpadu nemá totiž dopad jen na životní prostředí, ale především na Vaší peněženku, protože investice do drtiče se Vám vrátí během pár let, umožní Vám vytvořit si vlastní zdroj energie, zmenšit zátěž ekosystému a v neposlední řadě Vám i pomůže udržet Vaší dílnu čistou. Udržitelnost celého systému je pak takřka neomezená = dokud budete ve své dílně vyrábět, budete mít i odpad, který můžete zpracovávat.

Nejčastějším typem drtiče pro malé a střední dílny je jednohřídelový stroj WEIMA z řady WL. Není to jen stroj s přijatelným výkonem, ale hlavně drtič s nenáročným provozem a minimálními nároky na obsluhu.

A jak takový drtič funguje?

Nakládaný materiál je v násypce drtiče tlačen hydraulicky ovládaným hrablem v závislosti na zatížení motoru přímo před drtící rotor, který je osazen speciálními noži. Díky pevnému protinoži dochází k přesnému řezu a drcení bez pálení materiálu. Modely řady WL se dále liší již jen výkony, rozměry nakládacího hrdla či počty nožů. Možnosti konfigurace jsou obrovské a vyřeší veškeré požadavky zákazníků na zpracovaný objem či velikost materiálu, ale také na rychlost či jemnost výsledné drti.

Samozřejmostí je napojení drtiče do celků s pásovými dopravníky, separátory a dalšími zařízeními, ale to se již bavíme o složitějších projektech, které Vám rádi pomůžeme detailně navrhnout.


Přestaňte vyhazovat peníze oknem. Rozdrťte vysoké ceny za energii!

Drtiče využívá mnoho společností po celé ČR, které už na klíč k větší soběstačnosti přišly. Jedna z nich je například STAVOUNIE Domašov.

Společnost zaměřena zejména na výrobu dřevěných a překližkových obalů, atypických palet a zámořského balení používá hned dva drtiče WEIMA WL6S. Ten první již úspěšné drtí téměř 16 let. Standardně materiál navážejí přímo do násypky drtiče, následně štěpku dopravníkem plní do zásobníku kotle Fiedler, ve kterém jí spalují a vytápějí provoz.

Jednoduché, účinné a hlavně úsporné řešení. Ve STAVOUNII si finanční výhodnost využití odpadu uvědomili již před mnoha lety.