Koronavirus: upravujeme provoz showroomů a pracovní podmínky zákaznické podpory

Vážení obchodní partneři,
mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. I v aktuálně komplikované situaci Vám nadále budeme poskytovat služby v rozsahu, v jakém nám to okolnosti dovolují. V následujících bodech jsou uvedeny podstatné skutečnosti, prosím vezměte je na vědomí.

Mimořádná opatření a skutečnosti:

Naše provozovny a showroomy v Klášterci nad Ohří a Blučině jsou až do odvolání pro běžné návštěvy, jednání, předvádění strojů apod. uzavřeny.

Pro řešení jakýchkoli obchodních požadavků je Vám stále k dispozici celý náš obchodní tým. Kontaktní údaje najdete na našem webu v sekci servis a služby. Všichni naši obchodníci s Vámi mohou komunikovat na dálku prostřednictvím telefonu nebo videokonferencí. Naštěstí dnešní doba nabízí možnosti velmi efektivní komunikace a předávání informací na dálku. Využijte tuto možnost.

Zvažte sami, jestli po dobu platnosti opatření skutečně potřebujete naši podporu. Pokud jde o závady nebo nastavení stroje, které je možno odložit, udělejte to.

Kdekoliv to bude možné, budeme se přednostně snažit vyřešit technické problémy a závady vzdáleně. Buď pomocí telefonické podpory, nebo prostřednictvím vzdáleného připojení stroje. Požadavky na vzdálenou podporu hlaste prosím na naši technickou podporu servisu Martinu Šujanovi na číslo 739 424 004 nebo mailem na sujan@epimex.cz.

I nadále zajišťujeme dodávky náhradních dílů na námi dodávané stroje. Tyto ND díly budeme dodávat prostřednictvím běžných zásilkových služeb. Stejně tak dodávky spotřebního materiálu, rybin, lepidel apod.

Po dobu platnosti mimořádných opatření se bude servisní tým Epimexu snažit poskytnout všem zákazníkům maximální možnou podporu pro zajištění provozuschopnosti Vašich strojů a zařízení všech námi zastupovaných značek. Nicméně naše i Vaše činnost vládními opatřeními je a bude nějakým způsobem dotčena. Níže uvádíme několik pravidel, kterými se budeme řídit. O jejich respektování žádáme i Vás.

Pokud nebude možné řešit servis vzdáleně, vyšleme k Vám za následujících podmínek servisního technika. Požadavky na nezbytný servisní zákrok u Vás prosím hlaste jako doposud našemu dispečerovi Lukášovi Křížovi na číslo 725 558 044 nebo na mail servis@epimex.cz.

V tom případě musíme zajistit ochranu našeho technika i Vašeho personálu. Tady může nastat několik situací:

Způsoby ochrany našeho technika a Vašeho personálu:

Především je potřeba ve všech následujících situacích minimalizovat styk našeho technika s Vaším personálem. Naši technici jsou vybaveni ochrannými rukavicemi.

Náš technik by měl být vybaven respirátorem, aby bylo zajištěno bezrizikové provedení servisního zásahu pro Vás i technika. Aktuálně ale respirátory v potřebném množství nemáme. Pokud je máte k dispozici sami a jste ochotni je poskytnout našemu technikovi, dejte nám tuto informaci při objednávání servisu.

Do té doby je potřeba zajistit pro našeho technika i Váš personál ochranné roušky. Naši technici jsou jimi vybaveni. Pokud by v průběhu servisního zákroku měla nastat situace, kdy se bude náš technik vyskytovat se stejné místnosti nebo hale jako Váš personál, musí být Váš personál vybaven rouškou a rukavicemi.

Dokud nebudeme schopni zajistit ochranné prostředky našemu technikovi ani z našich, ani z Vašich zdrojů, bude náš technik připraven provést servisní zákrok na místě pouze v případě, že ve Vaší provozovně ve vzdálenosti do 10 m od servisovaného stroje nebude v době zákroku nikdo z Vašeho personálu.

Před každým servisním zákrokem je potřeba s naším dispečerem dohodnout, která z výše uvedených situací nastane a je potřeba ji bezpodmínečně dodržet. Porušení dohodnutých podmínek bude mít za následek, že technik odmítne servis provést a my budeme nuceni požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Snažme se vzniklou situaci zvládnout co nejlépe. Respektujme nezbytná opatření pro zamezení šíření viru.

Za celý tým Epimexu Vám slibuji zodpovědný přístup a maximální možnou podporu.

Hodně zdraví všem našim partnerům.
Lubomír Eliáš