Protahovačka Robland do AFC servis DC a.s.

Firma AFC servis DC a.s. působí na české trhnu již od roku 1991.Původně byla výroba zaměřena pouze na zpracování dřeva s navazující technologií pro výrobu exportních obalů. Postupně byly aktivity firmy rozšiřovány o další služby a činnosti s cílem komplexněji uspokojit požadavky zákazníků, tím také vzrostl počet pracovníků, a v současné době má firma pana Tůmy na 150 zaměstnanců.

Epimex do Děčíná dodal tloušťkovací frézu ROBLAND D630, která je určena pro široké užití v truhlářské výrobě. Základ stroje tvoří svařenec plechů o síle 8 a 4 mm. Stroj je vybaven všemi dostupnými bezpečnostními prvky jako jsou záchyty zpětného vrhu či stop tlačítka. Stůl s „manšestrovým  povrchem“ je posazen na 4 tyčích silného průměru a jeho zdvih je zajištěn trapézovými šrouby, na které je přenášen pohyb od převodovky zdvojeným řetězem. Pohyb stolu je motorický a je ovládán tlačítky na panelu. 

Hlavními znaky tohoto stroje je kvalitní zpracování, vysoká hmotnost, dlouhodobá přesnost a životnost.