Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou registrací/přihlášením k odběru novinek/newsletteru poskytujete společnosti EPIMEX dřevostroje s.r.o., Průmyslová 17, Klášterec nad Ohří, 431 51, IČO: 28723767, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 4680 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jako správci (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jména a e-mailové adresy) za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se obchodu a služeb Správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  č. 480/2004 Sb. o některých službách informační spolčenosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytujete dobrovolně na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Zároveň prohlašujete, že Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně na adresu sídla Správce, využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v zápatí zasílaných newsletterů popř. emailem na klasterec@epimex.cz.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s právními předpisy a pouze k účelům, ke kterým mu byl souhlas poskytnut. Správce zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do jiných států.

Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele.

Správce Vás tímto informuje, že máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Současně máte i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete v souladu s § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Bude-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

V případě nevyhovění Vaší žádosti Správcem či zpracovatelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

K uplatnění Vašich práv dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů nebo za účelem žádosti o opravu, změnu či likvidaci Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailovou adresu Správce klasterec@epimex.cz.