Opět zkvalitňujeme servisní služby

Vážení zákazníci,

Prodáváme Vám stroje z technologické špičky. Vy od nás pochopitelně očekáváte servis a služby na nejvyšší úrovni. Snažíme se, abychom tomuto požadavku dostáli co nejlépe. Přesto máme stále co zlepšovat. Jsme si toho vědomi a pracujeme na zkvalitnění našich služeb. Považuji to za jeden z našich nejdůležitějších úkolů a jednu z priorit rozvoje naší firmy. Od 1.1.2020 převezmu osobně zodpovědnost za vedení servisního oddělení.

Rozšiřujeme náš servisní tým, který momentálně tvoří 19 lidí. Jeho aktuální složení najdete v záložce servisní tým. Nezbytné kontakty pak v souboru servisní kuchařka.pdf.

Přeji Vám všem hezké prožití vánoc a do nového roku hodně zdraví a úspěchů.


ZAMĚŘUJEME SE NA NĚKOLIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ:

  • běžně školíme u výrobců strojů
  • zastupitelnost jednotlivých techniků s ohledem na odbornost – pro každou technologii několik specialistů
  • regionální pokrytí celé ČR – abychom zamezili dlouhým dojezdům k zákazníkovi.
  • zlepšení organizace servisního týmu
  • urychlení termínů dodávek náhradních dílů

Velký důraz klademe na včasnou a věcnou komunikaci se zákazníky, kterou obstarává především Lukáš Kříž, dispečer servisu.

TECHNICKÁ PODPORA NA DÁLKU

Mnoho problémů jsme schopni pomoci řešit zákazníkům na dálku – po telefonu, přes internetové připojení (TeamWiewer). Svoje letité technické zkušenosti zde uplatňuje Martina Šujan. Pochopitelně základem vzdálené podpory je služba od výrobce stroje, kterou může každý zákazník využít.

NOVÝ WEB, NOVÝ PŘÍSTUP

Se spuštěním nového webu jsme také uvedli do provozu několik nových funkcí. Je to především online dispečink, který Vám usnadní komunikaci s naším dispečerem. Všechny webové služby včetně hodnocení spokojenosti našeho servisu naleznete v sekci SERVIS.

Do rozvoje servisního oddělení investujeme maximum úsilí a taky maximum peněz. S ohledem na výrazně stoupající mzdové náklady jsme nuceni od 1.1.2020 mírně upravit ceník servisních služeb, který rovněž naleznete níže.

SERVISNÍ KUCHAŘKA – KONTAKTY

CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB 2020

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SERVISU